Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

sk
skatinghenk - 12-08-2019 12:31:10
Geldzaken & Recht

Mag de buurman onze oude schutting weg halen

Dit is typisch iet wat alom in het land voorkomt. er 100% goed uitkomen doe je op zo'n manier nooit . ik zou proberen - voorstel naar hem toe - onder het genot van een kopje koffie (evt. in het plaatselijke restaurant) in gebrek te raken met die buurman en proberen de neuzen dezelfde kant op te krijgen. dit gaat zo van kwaad tot (nog) erger. succes i.i.g. !