Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

id
idaeon - 14-08-2019 16:51:20
Geldzaken & Recht

Geschik met woningbouwvereniging

Ik ben toch echt heel benieuwd of u het abonnementsgeld van dat contract uit 2003 nog steeds betaalde.
want als dat het geval is en dit contract is al in 2006 opgezegd, dan is er 13 jaar (x 12 maanden x € 3,40 = € 530,40) onterecht betaald.
zou dit dan direct terugvorderen