Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

rebek - 14-08-2019 22:26:57
Geldzaken & Recht

Vader wilt niet meebetalen aan studie ook al staat dit in het ouderschapsplan

Vroeger met studiefinanciering gold het inkomen van je ouders. als je met een of beide ouders geen contact meer had en dat links of rechtsom kon bewijzen werd met dat inkomen dan geen rekening gehouden en je beurs verhoogd. -eigen ervaring-
maar als je zwart op wit hebt dat hij moet betalen en hij weigerd kun je dat afdwingen via advocaat. die kijkt naar jou inkomen en bij een laag inkomen krijg je de minimum inkomen  kosten terug. al zul je dat wel eerst zelf moeten betalen. maar daar valt mogelijk een regeling voor te treffen als je dat bedrag (bij mij €278) niet hebt.