Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ka
Kassagebruiker - 19-09-2019 11:51:40
Geldzaken & Recht

Loterij gewonnen

Ook erfenissen dient  u met de aio te accepteren, tenzij die negatief uitvallen. dus altijd benifitiar handelen èn altijd melden bij de svb.