Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

He
Hechtheid - 20-09-2019 16:26:40
Geldzaken & Recht

Loterij gewonnen

Hoe zit het dan als je het gewonnen bedrag aan een familielid geeft en die vervolgens er waren voor betaald voor jezelf ? ????