Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ma
malty - 09-11-2019 10:06:04
Geldzaken & Recht

Kpn service drukt me weg

Is het probleem al opgelost?