Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

gerardk - 14-12-2019 15:06:05
Computers & Telefonie

Thunderbird is erg traag gworden

Thunderbird slaat de mail op de pc op, heeft dus niets met de e-mail server te maken maar met een trage pc, openen andere applicaties wel even snel las vroeger?