Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Shoppie - 19-01-2020 16:32:53
Geldzaken & Recht

Voorlopige aanslag 2020

Het kan dat u in 1 jaar 2x moet betalen, te weten:
1) voorlopige aanslag
2) als u moet bijbetalen na het opsturen van de inkomstenbelasting.
u gaat er vanuit dat dit laatste het geval is.