Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ko
koningsjpc - 20-01-2020 12:43:57
Geldzaken & Recht

Voorlopige aanslag 2020

Je kunt met je digid ook inloggen bij de belastingdienst. daar kun je de voorlopige aanslag wijzigen en hem hier eventueel op nihil zetten. ook is er de mogelijkheid, om op deze pagina bij "ben je het niet eens met de aanslag", dan kun je hier een bezwaarschrift indienen.

m.vr.gr.
jan konings