Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mo
mof - 27-05-2020 17:14:20
Winkels & Webshops

Koopovereenkomst ontbinden

Een koopovereenkomst is een koopovereenkomst, getekend en je zit er in principe aan vast, er is geen algemeen recht om binnen 8 dagen te ontbinden.
hoe overrompelend het gesprek voo ru ook heeft gevoeld, u heeft de man na het telefoongesprek zelf in huis uitgenodigd, hij is niet ongevraagd bij u langsgekomen en heeft u
over de telefoon een interessant aanbod gedaan waar u meer van wilde weten. u had drie dagen om zich voor te bereiden op dit gesprek en had u zelf ook kunnen voornemen niet direct te tekenen maar eerst alles op papier te krijgen. dat heet voorbereiding. ik denk niet dat dit colportage is en dat u de koop alleen kunt ontbinden als u een schikking met de man kunt treffen.