Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

aurora1 - 29-06-2020 15:36:28
Vrije tijd & Tuin

Kustmarathon gaat niet door, maar geen geld terug

Zijn de meeste kosten voor het evenement niet al gemaakt en het geld daarvoor uitgegeven?