Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

el
elianverbetert - 01-07-2020 11:35:13
Elektronica & TV

Samsung ht-j5500 stuk door update

Dit heeft niets met garantie te maken ! een 'foute' update kent geen garantie .