Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mo
mof - 01-07-2020 13:22:10
Elektronica & TV

Samsung ht-j5500 stuk door update

Van een software update gaat doorgaans de hardware niet kapot. wat nodig is is dat de update verwijderd wordt en vervangen door een werkende software. ws moet er een chip geflashed worden , met een speciaal,apparaat of programma dat niet thuis kan gebeuren.
dit zal toch op kosten van samsung moeten gebeuren.