Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 07-07-2020 09:47:31
Geldzaken & Recht

Retourzending wordt niet opgehaald door de verkoper

Begrijp ik uit uw verhaal dat de spiegeln wel is vervangen en u dus een nieuwe kreeg? als dat zo is, wat is dan het probleem te wachten tot de verkoper komt of de spiegel zelf weg te brengen? de kapotte spiegel is en blijft wel eigendom van de verkoper tenzij die besluit er afstand van te doen.