Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mo
mof - 08-07-2020 16:20:14
Geldzaken & Recht

Retourzending wordt niet opgehaald door de verkoper

Panter, rare vraag ver wel of niet thuis zijn. dat heeft niets te maken met de vraag die gesteld wordt.daoet ook niets af aan de oplossing en verantwoordelijkheid.
heremietkreeft, de kapotte spiegel is geen eigendom van de berkoper, want hij is betaald. de verkoper geeft gratis een andere spiegel weg en zegt de oude te willen ophalen. dat moet hij dan wel doen. als hij zich niet aan de afspraak houdt dan hoeft maurien dat op zeker moment ook niet langer.