Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

va
vanlotjegetikt - 27-09-2020 12:41:45
Auto & Vervoer

Aanpassing polisvoorwaarden en premie autoverzekering.

Ja dat mag. verzekeraar heeft de  vrije keus mbt aanpassing premie en voorwaarden.
bedenk wel dat er al hele lang op autoverzekeringen  verlies wordt geleden. 
kijk of het bij een ander goedkoper kan en dat de voorwaarden ook naar uw zin zijn.