Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Iv
Ivo W - 25-10-2020 20:39:51
Auto & Vervoer

Letselschade gehuurde quad

1: de zorgplicht van de handelaar bestaat uit het wijzen op de algemene voorwaarden en het op verzoek aan de (potentiële) klant verstrekken van de algemene voorwaarden. ervan uitgaande dat in de huurovereenkomst iets staat als "op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing", dan is dat voldoende. 
wanneer niet in de overeenkomst of algemene voorwaarden staat dat bepaalde schades voor rekening en risico van de verhuurder zijn, dan zijn daarmee automatisch alle schades die door het handelen van de huurder ontstaan (zoals tegen een paal aan rijden) ook voor rekening van de huurder.

de wetgever gaat er vanuit dat de huurder voorafgaand aan het tekenen de overeenkomst gelezen heeft en kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden wanneer deze in de overeenkomst van toepassing zijn verklaard. 

2: hier ligt het ietwat anders dan u schetst. ter borgstelling zijn door de huurder auto/autosleutels afgegeven aan de verhuurder. hoewel er schade ontstaan is, wilde de huurder toch direct de auto/autosleutels terug die als borgstelling werden gebruikt. er van uitgaande dat er iets in de overeenkomst staat voor het afgeven van de auto(sleutels) als borgstelling, mag de verhuurder uiteraard verlangen dat de schade vergoed wordt voordat hij de auto terug geeft. dat is nou juist het principe van het afgeven van een borg wanneer je iets huurt of in bruikleen hebt.
door de borg direct terug te eisen van de huurder, is er door het handelen van de klant geen tijd geweest om door een (extern) deskundige eerst een schaderapport/herstelofferte op te laten maken. en dan zal de verhuurder op basis van ervaringen met eerdere schades een schatting maken, en daar wellicht nog een 20-25% bij optellen om zelf in elk geval niets tekort te komen.
van een rapport door een verzekeringsexpert zou in dit geval sowieso geen sprake zijn, de schade wordt immers niet gedekt door een verzekering. wel zou er natuurlijk op kosten van de huurder een externe, onafhankelijk schade expert ingehuurd kunnen worden om de schade vast te stellen. hou er rekening mee dat schade niet alleen bestaat uit de herstelkosten, maar ook uit omzetderving en inzet van manuren door de verhuurder. wanneer de quad bij de schadehersteller staat kan deze namelijk niet gebruikt worden en het regelen van het herstel én vervoer van/naar de hersteller kost tijd. een schade kost een verhuurder al snel 2-3manuren voor de afhandeling a 70 euro per uur en een paar dagen waarop de quad niet verhuurd kan worden.