Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 22-02-2021 16:26:45
Geldzaken & Recht

Minimale afstand tussen achtergevel en woning

Lucht zal er niet ontnomen worden. maar uw buren, links of rechts overkomt toch hetzelfde?