Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tenormin - 06-09-2021 22:30:09
Huishouden & Energie

Woningcorporatie wilt niet mee werken aan een ander huis

Voor urgentie heeft men tegenwoordig wel veel meer argumenten nodig om op zo'n lijst te komen staan. dat u huurachterstand is heeft is ook al geen pre, maar dat zou op te vangen moeten zijn door onze "zorg van wieg tot graf maatschappij", huurtoeslag. maar ik weet wel dat er, geruime tijd geleden een meneer was, zonder benen, die 4 jaar lang trappen op moest "klimmen" lees aan een arm naar boven moest. gelukkig is dit landelijk in de pers gekomen anders zou de man nog steeds moeten "hobbelen", maar zo verschrikkelijk urgent lijkt uw case mij niet. er zijn duizenden wachtenden voor u, met een urgentieverklaring in bezit.