Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

sw
swat1500 - 19-09-2021 16:11:19
Huishouden & Energie

Stroom voor 25 euro permaand ?

De python is dat u pas weet wat u werkelijk moet betalen als u de eindafrekening krijgt. de 25 euro per maand is immers een voorschot.