Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

gerbera - 19-09-2021 21:58:56
Huishouden & Energie

Stroom voor 25 euro permaand ?

Als het alleen om stroom gaat zou die € 25,- wel kunnen alleen moet u even op het pijltje klikken bij "tarieven&meer info" denk dat daar alle overige bijkomende kosten staan zoals opslag, belasting, transport enz. zelf kom ik op gem. € 32,- per maand en dat is met elektrisch koken maar exclusief alle overige kosten. daarnaast moet u bedenken dat het hier om een voorschot gaat en afhankelijk van uw verbruik het bedrag van de jaaafrekening aanzienlijk hoger is dan die € 300,- die u denkt te moeten betalen voor alleen stroom.