Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Graaftel - 20-09-2021 12:57:41
Huishouden & Energie

Stroom voor 25 euro permaand ?

ik betaal 1 euro per maand, heb 16 zonnepanelen. we wonen in een  nul op de meter woning l. gasloos. 


na een  jaar krijgen we rond de 600 euro terug .