Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ma
malty - 22-09-2021 23:10:09
Geldzaken & Recht

Bankzaken overleden moeder

Lijkt me nu niet direct nodig om een smak geld uit te geven voor een advocaat.
een notaris kan u ook vertellen welke informatie uw zus kan eisen.