Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ro
ronny530 - 25-09-2021 12:20:36
Huishouden & Energie

Zonnepanelen leveren te weinig op

De verwachte totale opbrengst wordt op 5% na wel gehaald en daar gaat het uiteindelijk om. dat de drie panelen aan de voorzijde minder opleveren heeft van doen met de zonlicht inval en het aantal uren per dag dat de zon er op schijnt. u gaat er van uit dat elk paneel dezelfde opbrengst heeft en telt die opbrengst bij elkaar op maar u vergeet de factor aantal uren zonlicht die nodig zijn om die opbrengst te behalen. theoretisch zouden de panelen bij volle zonlicht de maximale opbrengst kunnen halen maar in de praktijk lukt dat vrijwel nooit en kan dus ook niet gegarandeerd worden. ik vrees dat u ten onrechte bent opgehouden te betalen want om de maximale opbrengst uit het zonnepanelensysteem te halen zijn 13 panelen aangeraden en die opbrengst wordt op 5% na ook behaald.