Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Sjoppy.
Sjoppy. - 09-10-2021 12:16:50
Geldzaken & Recht

Vanuit bijstand koophuis aan kinderen schenken

Antwoord op uw laatste vraag:

erfdeel kinderen

overlijdt een van de ouders? dan krijgen de kinderen hun erfdeel niet direct. ze krijgen een vordering in geld, ter grootte van hun erfdeel. dit bedrag is pas opeisbaar als beide ouders zijn overleden. het erfrecht zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner financieel beter verzorgd achterblijft. daarnaast beperkt het erfrecht de rechten van kinderen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erven/vraag-en-antwoord/wat-is-de-wettelijke-verdeling-bij-erfrecht" target="_blank">https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erven/vraag-en-antwoord/wat-is-de-wettelijke-verdeling-bij-erfrecht