Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 14-10-2021 14:13:33
Huishouden & Energie

Gasprijs

Slimme 'jopiw'bij vattenfall. uiteraard zal men nu aviseren om niet vast te zetten want dan kan het heel goed zijn dat vattenfall meer aan u kwijt is aan energiekosten dan u er voor betaalt.

mijn idee: voorlopig nog even afwachten wat de onwikkelingen zijn m.b.t. deze markt en het ook niet is uit te sluiten dat de tarieven (en dan vooral m.b.t. het belastingaandeel) omlaag gaat.