Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Gasprijs

ga met  je huidige   tarieven even bij ben woldring  kijken in usqert.


die ben van bellen.com ooit is nu ook eigenaar van gaslicht.com


daar kun je kijken wat je elders kwijt bent  en of dit  waterval  aanbod goede of te dure is.


 


u weet uw huidige contract, en  het aanbod voor 1-1-2022....


 


wel had de nuon voorheen de blijf bij ons korting en als je die nog hebt.....


de kleinere aanbieders  hebben het nu erg moeilijk en zou ik zeker nooit kiezen.


 


enkele zijn  al gesneuveld enkele jaren terug en dat ging erg fout voor de klanten die nog geld tegoed hadden!


toen in 2020 teveel vooruit betaald en welkomst bonus zouden ze na 1 jaar uitbetalen.....


 


door 2 maanden  voor de val op 1 kuub gas en 1 kwh stroom te gaan zitten na aanpassen schade beperkt maar toch  niet alles gekregen!


ja, mijn zoon had toen ook die foute  nu failliete  leverancier!


in 2019 goedkoopste en  vele kwamen in 2020  erg boos bij de currator.