Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

sira
sira - 19-05-2022 22:34:21
Geldzaken & Recht

Volledige vooruitbetaling noodzakelijk?

U kunt met hem overleggen dat u de prijs van het chalet zal voldoen, de aansluitkosten bij aanvang van de werkzaamheden, en daarna het deel van de overige werkzaamheden.