Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

getty
getty - 20-05-2022 08:14:58
Geldzaken & Recht

Volledige vooruitbetaling noodzakelijk?

Waarom heeft u al niet bij aankoop het gesprek hierover gevoerd?

beetje  lastig onderhandelen als uw handtekening al onder de betaalvoorwaarden staat!