Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

panter22
panter22 - 20-05-2022 08:30:27
Geldzaken & Recht

Volledige vooruitbetaling noodzakelijk?

Toen je het chalet met werkzaamheden besteld, heb je nooit gevraagd hoe betaald moet worden?
er staat niets op de offerte, noch in de voorwaarden van de bouwer en de bouwer heeft ook nooit gesproken over de betaling?
ik kan mij dat niet voorstellen.
je hebt nogal wat besteld. heb je wel een schema wanneer de rest van de werkaamheden uitgevoerd worden. 
het tuinhuisje zal toch niet in de modder geplaatst worden waarna er nog onder gegraven moet worden voor de nutsvoorzieningen en daarna een vloer moet worden aangelegd. worden er eerst geen voorbereidingen getroffen? en voor de voorbereidingen wordt een apart bedrijf ingehuurd?
je hebt niet veel vertrouwen in de bouwer.