Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

rj
rjw - 20-05-2022 10:12:56
Geldzaken & Recht

Volledige vooruitbetaling noodzakelijk?

Je kan het natuurlijk helemaal juridisch gaan uitzoeken en op je rechten gaan staan, maar wees dan niet verbaasd als de leverancier niets gaat doen. er is meer werk dan dat bedrijven aankunnen.