Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

jewee
jewee - 01-08-2022 12:18:52
Geldzaken & Recht

Extra vergoeding schadeclaim

Dat lijkt me nu heel simpel te achterhalen, en kost minder tijd dan dit relaas hierboven.
abn/amro bellen!!