Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

aj
ajtr - 03-06-2006 00:33:36
Vrije tijd & Tuin

Bomen en gemeente

Je kunt de gemeente niet aanspreken om dat het jullie het zonlicht ontneemd.wat je wel kan doen als je last hebt van overhangende takken .hiervoor is de gemeente wel voor verantwoordelijk.is dit het geval stel de gemeente hiervan in kennis en dan zijn ze verplicht om de bomen op te snoeien.ook is er een wetsregel dat wanneer je schaduw schade van een boom of bomen hebt de gemeente hiervoor wel  aansprakelijk kunt stellen.er zijn boeren/tuinders en veebedrijven die hier voor schadevergoeding voor krijgen.ook kunnen huizen bezitters die schade aan hun wooning krijgen daar er geen zonlicht komt de verf e.d aantast hiervoor een klacht indienen bij hun gemeente en die zijn op hun beurt verplicht dit te verhelpen of ze moeten de scha vergoeden.