Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 27-11-2004 17:32:24
Huishouden & Energie

Levensduur cv

Het schoonmaken van een ketel is niet alleen om de levensduur te verlengen. veiligheid van een gastoestel is de belangrijkste reden. de ketel niet te laten schoonmaken is een slecht advies.