Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 20-09-2008 15:16:26
Geldzaken & Recht

Briefgeheim

ik twijfel of het openen per ongeluk was, zowel het embleem van mijn huisarts stond duidelijk op de envelop (en ik heb een huisarts nogal ver weg, niet zo aannemelijk dat iemand in de buurt diezelfde huisarts heeft) en mijn naam stond er groot en handgeschreven op. (als het een bankbrief zou betreffen, hoewel ook vervelend natuurlijk, is het nog voor te stellen dat je dat per abuis van een ander opent, als je dezelfde bank hebt bijvoorbeeld).


zowieso vind ik het ergerlijk dat zekerr 1 tot 2 keer per week wel ergens iets verkeerd bezorgd wordt bij ons in de buurt en dat ook na herhaalde meldingen hieraan blijkbaar niets gedaan wordt.