Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

marcel75 - 19-02-2010 15:25:53
Geldzaken & Recht

Woz waarden

Is heel goed mogelijk. de prijs die u krijgt is van veel factoren afhankelijk. bijvoorbeeld de termijn die ligt tussen tekenen van de overeenkomst en de werkelijke levering bij de notaris. is die vrij kort, dan zal de prijs lager zijn, dan wanneer de termijn langer is. ook de tijd dat een huis al te koop staat is van invloed.

daarnaast is de woz-waarde gebaseerd op vergelijkbare objecten op 1-1-2009. vergelijkbaar is niet hetzelfde als gelijke woning. er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met dakkapellen, uitbouw, balkon/dakterras etc. ook de ligging (dicht bij een school/snelweg etc.) telt mee.