Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

maykemeijer - 26-02-2010 19:17:42
Geldzaken & Recht

Woz waarden

Wat bedoelt u met “de waarden van het huis bij verkoop”? de taxatiewaarde? de verkoopprijs?