Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

hrdwerrorman - 09-04-2010 02:45:56
Auto & Vervoer

Drempels

@ pino:

wat betekent nvt nog meer dan niet van toepassing?

hardware error man.