Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

al
alfa33 - 12-04-2010 18:34:56
Auto & Vervoer

Drempels

Als technisch ambtenaar ontwerp ik de drempels volgens de crow richtlijnen, deze richtlijnen zijn en worden door de jaren heen ook, indien nodig, door het crow aangepast en/of verbeterd.
het is in principe zo dat je over een 50km drempel met een normale auto zonder schade over de drempel met 50 km/u heen moet kunnen rijden. is dit niet zo, dan kan je de wegbeheerder aansprakelijk stellen.
ook ik ben een tegenstander van drempels en leg ze niet uit mijzelf aan, het zijn altijd de burgers en de politiek(op verzoek van de burgers) die er om vragen, maar wel bij een ander voor de deur(anders heb je er zelf last van en dat willen we natuurlijk niet)
het het overigens uitgezocht en bewezen, dat het meestal de bewoners uit de straat/wijk zelf zijn, die bij een ander in de straat te hard rijden en vervolgens zelf gaan klagen als de ander het bij hun in de straat doet.
kortom als ieder zich eens zelf aan de maximum snelheid zou houden, zou het een stuk prettiger en veiliger in de straat/wijk worden.
verder is het zo dat de politie alleen wil handhaven als de snelheidsbeperking ook door fysieke maatregelen word afgedwongen,dus niet allen een bord 30.
in zulke gevallen is de wegbeheerder ook genoodzaakt drempels, slingers e.d. aan te leggen, want anders zal de automobilist zich echt niet uit zich zelf aan de maximum snelheid houden.
tuurlijk ik rij ook weleens te hard.