Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

toolboy - 12-04-2010 19:59:52
Auto & Vervoer

Drempels

U bent niet verplicht om met een auto aan het verkeer deel te nemen!
onomstotelijk is bewezen dat elke sociale autogebruiker die zich aan de wettelijke snelheid houd en een sociale auto heeft geen enkele last/probleem heeft met de huidige verkeersdrempels(uitzonderingen daargelaten).

t