Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

richard83 - 21-06-2010 04:36:48
Computers & Telefonie

Superieur digitaal bellen

Ze had beter dat niet kunnen doen. dan had je dat probleem ook niet gehad.