Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

kr
krieties - 29-07-2010 09:36:13
Geldzaken & Recht

Pensioen afkopen

Zie voor je vraag (en antwoorden) mijnafkoop.nl
het zoveelste afkoopgeval ligt nu onder mijn neus. de ingehouden loonheffing bedraagt geen 52% (maximum) maar 33,450%. (voor 2009 gold 33,5%). ook dat staat in de antwoorden op mijn afkoop.nl
het kan dus zijn dat er bij de ink.bel moet worden nabetaald, als in de tweede of derde schijf belasting is verschuldigd. als betrokkene geen inkomen had, zal de loonhefing kunnen worden teruggegeven. dat is weer anders als betrokkene als minstverdienende partner moet worden aangemerkt.