Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

bl
blackblossom - 30-07-2010 10:51:30
Geldzaken & Recht

Buitenlandse partij eist naamsverandering wegens te grote overeekomsten?

Ik heb net gebeld naar handelsnaaminbreuk, en daar zeggen ze ook dat ik me niet druk hoef te maken omdat lindsay als ze me echt iets wilt maken naar een nederlandse rechter moet stappen.
ze zegt inderdaad ook dat we ons allebei op een ander gebied focussen. ik op nederland en zij op amerika.
en dat ik me idd pas zorgen hoef te gaan maken als ik post krijg uit amerika.

op gratis adviseurs.nl kreeg ik de volgende reactie

als eerste is relevant of deze dame eerder dan jij de domeinnaam happy herbivore voerde. als dat niet zo is en jij dus eerder was met de registratie van de domeinnaam happyherbi, dan kan zij - in beginsel - weinig doen tegen het gebruik van de domeinnaam.

indien zij een merkenrecht heeft op haar naam happy herbivore dat geldig is in nederland, kan zij met een beroep op het merkenrecht actie ondernemen tegen gebruik van domeinnamen die op het merk lijken. voor zover ik nu even snel kan zien in het merkenregister van het benelux merkenbureau (bbie) heeft zij in nederland geen geldig merkenrecht. ik denk dus dat zij weinig tegen jou kan ondernemen op basis van het merkenrecht.

ook op basis van het handelsnaamrecht kan zij in mijn ogen weinig ondernemen. ik acht het namelijk niet aannemelijk dat zij in nederland enige bekendheid geniet nu zij een engelstalige website exploiteerd en zich voornamelijk richt op de amerikaanse markt. het is zelfs zo dat indien zij zich op enig moment expliciet richt op de nederlandse markt, jij wellicht iets tegen haar kan ondernemen. waar het in het handelsnaamrecht om gaat is het verwarringsgevaar. kort gezegd gaat het er om dat een gebruiker van een handelsnaam zich kan verzetten tegen een ander die een gelijkluidende handelsnaam gebruikt. in dit geval ben jij actief in nederland en kun je je verzetten tegen een ieder die in nederland de handelsnaam herbi herbi gebruikt.

al met al denk ik dat je geen risico loopt. en het is zeker niet zo dat je dan wordt veroordeeld om miljoenen te betalen. het enige risico is dat je de domeinnaam moet staken mocht het ooit komen tot een procedure.

nu was zij wel eerder met de naam happyherbivore.com en ze beweert dus wel fans in nederland te hebben.