Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

vladja - 20-09-2010 14:37:35
Voeding & Gezondheid

Moet familie opdraaien voor begrafeniskosten als er geen geld is?

Kees hoek,

verwerpen helpt niet als bloed- en aanverwant (partner, ouder of kind of alimentatieplichtig) volgens art. 22 van de wet op de lijkbezorging, dan draai je wettelijk altijd voor de begrafeniskosten op, ook al haal je de gemeente erbij en gaat die de uitvaart regelen. dus zo simpel kan je dat niet stellen, zoals ik al eerder uiteen gezet heb. daarmee kan je iemand volledig op het verkeerde been zetten.

vladja