Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

vladja - 20-09-2010 15:35:33
Voeding & Gezondheid

Overlijden vader

Dat blijkt pas als je de erfenis aanvaardt. dan krijg je inzage in de hele handel.

heb je kinderen en zijn die al volwassen? voor minderjarige gelden andere regels.

houd er wel rekening mee dat je nog geen foto, theelepeltje uit zijn huis mag meenemen of eventueel in zijn auto rijden. dat maakt dat je de erfenis zuiver (met alles baten en schulden) aanvaardt.

is je moeder officieel gescheiden met bevestiging van de rechtbank of alleen van tafel en bed?

vladja