Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

vladja - 20-09-2010 18:53:42
Voeding & Gezondheid

Moet familie opdraaien voor begrafeniskosten als er geen geld is?

Leolouwers,

beneficiair wil zeggen dat je eerst kunt kijken of een erfenis positief of negatief is en daarna pas beslist of je ze wel of niet aanvaard.

je hebt maar drie smaken:
aanvaarden erfenis
beneficiair aanvaarden
verwerpen

je kan niet beneficiair aanvaarden en dan later verwerpen. dat is wettelijk niet mogelijk. de keuze is van één van de drie en daar moet je het dan verder mee doen.

minderjarige kinderen mogen wettelijk alleen beneficiair aanvaarden, daar zij niet met schulden opgezadeld mogen worden en dus niet aansprakelijk voor de schulden.

vladja