Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

grindweg - 17-01-2011 18:58:14
Huishouden & Energie

Wijwillenzon

Trap er niet in. er blijkt nergens uit dat er iets gegarandeerd word oid.
je bent niet de eerste die miskleunt.