Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

vladja - 30-01-2011 16:34:17
Garantie & Verzekeringen

Taxatiekosten autoschade verhaalbaar?

Even opnieuw, want ik maak er een rotzooitje van.

als er een officiƫle taxatie van de schade plaatsvindt, wordt er een totaal schadebedrag vastgesteld inclusief taxatiekosten. laat je de auto niet repareren bij het bedrijf, waar de auto voor taxatie stond, dan zal dat bedrijf de taxatiekosten in rekening brengen. zij besteden er immers tijd aan en die moet betaald worden.

het totaal schadebedrag minus de taxatiekosten is vaak niet genoeg om de auto elders alsnog te laten repareren.

dit merkwaardige verschijnsel is gebaseerd op het feit, dat het reparatiebedrijf de schade zal repareren en daarom de taxatiekosten min of meer "voor eigen rekening" neemt, omdat zij daarmee een reparatie-opdracht (dus werk) binnenhalen.

laat je de auto binnen een redelijke termijn alsnog repareren bij het reparatiebedrijf, dat de taxatie uitgevoerd heeft, dan wordt het reeds betaalde taxatiebedrag verrekend met de reparatiekosten, waardoor je op nul uitkomt.

ik hoop dat je de redenatie kunt volgen, vraag anders gerichte vragen.

vladja