Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 03-02-2011 13:26:05
Geldzaken & Recht

Kostgeld betalen

Er wordt geacht dat je kostgeld afdraagt.
is inderdaad logisch als je nog thuis woont en een baan hebt.
maar ik bedoel te zeggen dat hij al heel veel meebetaalt zoals hij zelf zegt.
dat is misschien wel meer bij elkaar dan kostgeld.
daar moet zo'n instantie dan ook naar kijken.