Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

simonlebon - 11-10-2011 00:35:03
Computers & Telefonie

Eigen risico reparatie mobiel

Helaas lees ik onderaan bij de ts "als eigen ondernemer vind ik dit zeer slecht"

hieruit trek ik de conclusie dat matera een zakelijke overeenkomst heeft gesloten. dan geldt het consumentenrecht niet.

maar het lijkt mij dat er op de factuur melding is gemaakt van garantie, of de fabrieksgarantie (vaak bijgevoegd in de doos) is van toepassing.

de telefoon had gestuurd moeten worden naar degene waarmee de verkoopovereenkomst is aangegaan.

maar alles is nog niet verloren, de winkel heeft je namelijk gestuurd naar een ander, dat hadden zij niet mogen doen. je kunt de winkel voor het blok zetten: herstel onder garantie (en dat is dus zonder kosten) oontbinding van de koopovereenkomst, omdat de winkel in gebreke is. de in gebreke stelling schriftelijk (email is dat ook) sturen.

probleem is dat je het toestel bij een abonnement hebt verkregen, maar het toestel heeft ook een prijs wanneer je hem zonder abonnement zou aanschaffen. deze prijs moet je hanteren bij de ontbinding. de winkel kan wel een redelijke vergoeding krijgen voor de periode dat je het toestel normaal hebt kunnen gebruiken.